BOSS - Sarajevo

Dobrodošli na moj blog

03.08.2012.

Lista kandidata za opštinsko vijeće Novi grad

1 PLEHO HARIS 2 MUJKIĆ EDINA 3 RADELJAŠ ASIM 4 TINJAK FAHRUDIN 5 ŠEHOVIĆ ADELA 6 KUSTURA SEAD 7 SALKANOVIĆ HASAN 8 DUDO HASENA 9 SMAJIĆ IDRIZ 10 DOLJANČIĆ BAJRO 11 DURAKOVIĆ AMELA 12 MUJKOVIĆ EMIR 13 ČAVČIĆ MUJO 14 KOVAČ JASNA 15 LONČAR HARIS 16 TURŠIĆ IZET 17 ZEJNILAGIĆ LEJLA 18 SULJEVIĆ ADIS 19 IMAMOVIĆ ARMIN 20 SALKIĆ MERSIJA 21 KULOVIĆ JUSUF 22 RIBIĆ FARUK 23 MULAHASANOVIĆ DŽENANA 24 ĆUBARA ERŠEF 25 SADIKOVIĆ IBRAHIM 26 PEZO ELMA 27 OMERBAŠIĆ SAFIJA 28 BULJINA MUAMER 29 KLINO EMIRA 30 LUJINOVIĆ SELMA

22.05.2012.

BOSS-BOSANSKA STRANKA I DALJE ĆE SE ZALAGATI :

Da se iznađu institucionalna sistemska rješenja za zaštitu građanskih prava i interesa zajedničke države svih bh. Naroda - jer opredjeljenje BOSS-a je da sistem, odnosno društvena zajednica, ne mogu biti funkcionalni ukoliko se prevashodno ne vodi računa o potrebama pojedinca. Tražit će u svrhu zaštite zdravlja građana da se stalno i kontinuirano vrši rekonstrukcija stare i već dotrajale vodovodne i kanalizacione mreže, kako se nebi s pitkom vodom miješale razne bakteriološke neugodnosti i time narušavala ispravnost pitke vode, a time uticale i na zdrastveno stanje građana jer nisu svi u mogućnosti da kupuju flaširanu pitku vodu. Podržati boračku populaciju u svim njihovim projektima s posebnim osvrtom na stambeno zbrinjavanje i prednost u zapošljavanju, kao i upis njihove djece na više i visoko školovanje i stipendirenje. Zahtijevat će da se u budžetu sredstva povećaju za socijalna davanja i da se ubrza izrada socijalne karte, kako bi se znalo slovom i brojem kome je ta pomoć neophodna za održiv goli život. Zahtijevat ćemo za penzionere s najnižim penzijama, za porodice s djecom ako su oba bračna partnera nezaposlena, za puno stare, iznemogle i bolesne od teških oboljenja da se subvencioniraju kod plaćanja mjesečnih komunalnih troškova i kod gradskog prevoza. BOSS smatra da problem unapređenja sportskog života nije isključivo u izgradnji objekata koji će pripadati samo profesionalnom sportu. Smatramo da je obaveza opštinske vlasti da građanima na svim mogućim mjestima obezbjedi da imaju lokalni sportski teren, ako je moguće pored svake zgrade, a koji će posebno biti dostupan djeci, mladima, pa i starijima za rekreaciju. Bosanska Stranka će zahtijevati puno veća ulaganja u sport i kulturu Općine, s posebnim osvrtom na djecu i omladinu. Sport i kultura su najveći ambasadori svake države pa i gradova i Općina. Djeca i omladina osim ulice i kafića, nemaju kud, nije im omogućeno da imaju rekreativne prostore ili poligone gdje bi se mogli da oslobode kroz razne igre i aktivnosti viška svoje mladalačke energije, samim time bi se smanjila maloljetnička delikvencija i svi drugi nepoželjni postupci. Opštine imaju kadrovski potencijal koji uslijed stajanja privrede i nezaintersovanosti vlasti stoji neiskorišten. Sa malim novčanim sredstvima moguće je stvaranje projekata koji će značiti adekvatan privredni i kulturni razvoj opštine. Svuda u svijetu postoje investitori koji su spremni finansirati dobru ideju, i ostvariti korist za sebe, ali i za zajednicu koja je ideju delegirala. Dakle, nije problem detektovati koji su resursi neiskorišteni jer to zna svaki građanin, već je osnovni problem nedostatak političke volje i sposobnosti aktulene vlasti da postojeće resurse iskoristi i unaprijedi (što je rezultiralo i time da su brojni projekti propali jer su pojedinci iz vlasti tražili procent za sebe, tj. mito).

22.05.2012.

SOCIJALNA POMOĆ

-POMOĆ U LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIM -POMOĆ ZA LIJEČENJE U BANJAMA -POMOĆ ZA STIPENDIRANJE UČENIKA -JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA

21.05.2012.

POKRENUTE I PODRŽANE INICIJATIVE BOSS-a

-SPORTSKA PLOHA VITKOVAC -SPORTSKI TEREN BRAĆA KADIĆ -SPORTSKA DVORANA SRCE -PRODUŽENJE LEGALIZACIJE KUĆA ZA BORAČKU POPULACIJU I PORODICE POGINULIH BORACA 2010-2011 GODINE -AKTIVNO UČEŠĆE U JAVNIM RASPRAVAM KOD DONOŠENJA REGULACIONIH PLANOVA -GRADNJA AZILA ZA PSE -VERTIKALNA SIGNALIZACIJA -LEŽEĆI POLICAJCI

21.05.2012.

ODRŽIVI POVRATAK

-SOKOLAC – 10.000,00 KM -RADŽEVIĆI ROGATICA – 7.000,00 KM -RADELJAVIĆI FOČA – 65.000,00 KM -MEĐEĐA – 15.000,00 KM -KALINOVIK – 10.000,00 KM

21.05.2012.

DŽAMIJE

-2010 GODINE – DŽAMIJA BUĆA POTOK – ĆILIMI ZA PRIZEMLJE -2011 GOODINE – DŽAMIJA BUĆA POTOK – ĆILIMI ZA SPRAT -2011-2012 GODINE – DŽAMIJA NA VITKOVCU – OTPLATA KREDITA -2011 GODINE – DŽAMIJA BOLJAKOV POTOK – 15.000.00 KM

07.05.2012.

BORAČKA UDRUŽENJA

PATRIOTSKA LIGA – 12.000,00 KM; 2.VITEŠKA BRIGADA – 10.000,00 KM; JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA – 42.000,00 KM; UDRUŽENJE LOGORAŠI – 8.000,00 KM.

07.05.2012.

FINANSIRANJE KLUBOVA I UDRUŽENJA

SPORTSKO DRUŠTVO BUDOKAN – 12.000,00 KM; SPORTSKO DRUŠTVO RK OLIMPIK – 12.000,00 KM; SPORTSKO DRUŠTVO TORI – 12.000,00 KM; SPORTSKO DRUŠTVO SKIJAŠKI SPORT – 9.000,00 KM; UDRUŽENJE ROMA – 7.000,00 KM.

07.05.2012.

ŠKOLE

OŠ AVDO SMAJLOVIĆ – FASADA, PARKING I KROV; OŠ UMIHANA ČUVIDINA – KROV I FISKULTURNA SALA

30.04.2012.

SANACIJA KROVOVA ZGRADA

ULICA BRČANSKA - 70.000,00 KM DOBRINJA – 15.000,00 KM VRBOVSKA – 9.000,00 KM ZGRADA U B. POTOKU KOTLOVNICA – 100.000,00 KM

30.04.2012.

RASVJETA

2011 GODINE – ULICA SMAILA ŠIKALA 2012 GODINE – ULICA VITKOVAC ĆIKMA OD BR.160 – 176 2012 GODINE – ULICA SAFETA ZAJKE (KRAK) 2012 GODINE – ULICA ADEMA BUĆE ( KOD VAGE) 2012 GODINE – ULICA H.O.ALI PAŠE OD BR.84 KRAK PREMA ULICI M.BUŠATLIJE

30.04.2012.

KANALIZACIJA I OTPADNE VODE

2009 GODINE:UCJEVLJENJE POTOKA U BUĆA POTOK – 600.000,00 KM 2009 GODINE:ODVOĐENJE OTPADNIH VODA U ULICI SMAILA ŠIKALA – 30.000,00 KM 2010:IZRADA PLANSKE DOKUM. U UL.AHMEDSPAHIĆA ZA KANAL. I OTPADNE VODE 15.00oKM 2012:POKRENUTA INICIJATIVA ZA KOMPLETNU REKONSTRUKCIJU ULICE ADEMA BUĆE ( ASFALT, KANALIZACIJA ,I OTPADNE VODE ) – 5.000.000,00 KM

30.04.2012.

LISTA REALIZOVANIH PRIORITETA KOJE JE BOSS-a PREDLOŽIO I REALIZOVAO U TOKU MANDATA 1998-2012

1.ZDRAVSTVO - 2009 GODINE - 100.000,00 KM ZA DOMOVE ZDRAVLJA NA PODRUČJU OPĆINE - 2010 GODINE - 100.000,00 KM ZA DOMOVE ZDRAVLJA NA PODRUČJU OPĆINE - 2010 GODINE – 60,000 KM ZA KUPOVINU AUTOMOBILA ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA 2.ASFALTIRANJE ULICA - 2011 GODINE – ULOŽEN AMANDMAN NA ULICU SAFETA ISOVIĆA ČIKMA - 2011 GODINE – ASFALTIRANJE ULICE BRAĆE BEŠO 115 m – 80.000,00 KM - 2010 GODINE – ASFALTIRANJE I KANALIZACIJA ULICE SMAILA ŠIKALA 130m – 100.000,00 KM - 2010 GODINE – ASFALTIRANJE ULICE HUMAČKA PLOČA 200m – 60.000,00 KM - 2011 GODINE – ASFALTIRANJE ULICE HUMAČKA PLOČA 100m – 30.000,00 KM - 2011 GODINE – ASFALTIRANJE ULICE VITKOVAC ČIKMA 115m – 40.000,00 KM - 2011 GODINE – SANACIJA TROTOARA OLIMPIJSKO SELO – 15.000,00 KM - 2011 GODINE – FINANSIRANJE MANJEG KOMUNALNO VOZILA ZA ODVOZ SMEĆA – 20.000,00 KM - 2011 GODINE – SANACIJA TROTOARA B1-B2 ALIPAŠINO POLJE – 15.000,00 KM - 2011 GODINE – ASFALTIRNJE ULICE ADEMA BUĆE KRAK KOD IGNJATOVE KAFANE 70m , 45.000,00 KM - 2012 GODINE – ASFALTIRANJE ULICE NUSRETA PROHIĆA 110m – 35.000,00 KM - 2012 GODINE – ASFALTIRANJE ULICE SMAILA ŠIKALA OD BR.220 – 260 – 47.000,00 KM - 2012 GODINE – ASFALTIRANJE ULICE SPOJ HUMAČKA PLOČA SA ULICOM IBRE ĆESKE 350m - 2010 GODINE - POTPORNI ZID ŠORLIJE SULJE UL.RAGIBA DŽINDE – 17.000,00 KM - 2012 GODINE – ASFALTIRANJE ULICE DOBROŠEVIĆKA – 27.000,00 KM - 2012 GODINE – ASFALTIRANJE ULICE ABDUL RAHMANA SIRIJE – 35.000,00 KM

30.04.2012.

BOSS se zalaže za :

BOSS se zalaže: a) U oblasti ljudskih i građanskih prava: Za ljudsko pravo na slobodu, jednakost, slobodu savjesti, slobodu iskazivanja ličnih mišljenja i slobodu vjeroispovijesti Za ravnopravnost ljudi, građana i naroda Za slobodan razvoj prirodnih i stečenih sposobnosti, Za vladavinu demokratskih utemeljenih zakona, Za istinsko pravo građana na demokratsku kontrolu vlasti, Za slobodu kretanja, nastanjivanja i rada, Za slobodu javnosti i nezavisnost svih vrsta javnih glasila, Za izborni sistem koji omogućuje iskazivanje volje svih ljudi. b) U oblasti ekonomije i tržišta : Za samostalnost preduzeća u odnosu na državu i slobodu tržišnog nadmetanja, Za sigurnost vlasništva Za ravnopravnost na radnom mjestu i za sve oblike suodlućivanja radnika u upravljanju, Za ravnopravnost svih oblika vlasništva, Za slobodno kretanje radne snage, roba i kapitala, Za slobodu lične poslovne inicijative, Za stimulativnu poresku politikukoja će omogućiti proširenje poslovnih inicijativa, Za pravo poslovnih ljudi da ne snose samo poslovni rizik, nego da imaju i puno pravo na poslovni uspjeh Za pravnu sigurnost vlasništva i poslovanja c) U oblasti socijalne politike: Za puno zapošljavanje i zaštitu radnih prava, Za osiguranje ljudskih uslova za nezaposlene, Za trajnu i sigurnu zaštitu porodica poginulih bioraca i za rehabilitaciju i zapošljavanje ratnih invalida, Za zaštitu bolesnih i nemoćnih, Za sigurnost stanovanja za sve, Za besplatno javno zdravstvo, školstvo i druge društvene usluge. BOSS se opredjeljuje: Za odbranu životnog prostora Bosanaca, posebno Bošnjaka kao osnove sa koje je moguća reintegracija Bosne i Hercegovine, Za pravičan mir koji će sačuvati ljude od daljih pogibija, stradanja, uništenja ličnog vlasništva, infrastrukture, privrednih kapaciteta i prirodnih resursa, Za kažnjavanje ratnih zločinaca, Za povratak izbjeglica u svoje zavičaje, Za cjelovitu sekularnu Bosnu i Hercegovinu koja će imati centralnu vlast u stepenu dovoljnom za međunarodno-pravni subjektivitet, sastavljenu od nekompromitovanih predstavnika triju državotvornih naroda. Tuzla, aprila 1994

30.04.2012.

Programska izjava iz 1994.

Radi iskazivanja specifičnih interesa svojstvenih mladoj generaciji , te radi realizacije i afirmacije tih interesa u društvenom kretanju BOSS integriše mladu generaciju u progresivne društvene tokove kao ravnopravnog faktora u kreiranju i usmjeravanju društvenog kretanja. BOSS se ne smatra izdvojenim generacijskim oblikom djelovanja, nego će zajedno sa svim organizovanim progresivnim društvenim snagama uzeti učešća u kreiranju budućnosti unoseći u svoj rad ono što je svojstveno mladosti: aktivitet, otvorenost, kreativnost antidogmatičnost, savremenost, neposrednost i konkretnost, spajajući mladost sa životnim iskustvom starijih. BOSS polazi od svog neotuđivog prava da utiče u projektovanju budućnosti prema mjeri onih kojima ta budućnost i pripada.

25.04.2012.

Pozdrav

Izrada Bloga je u toku...


BOSS - Sarajevo

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
Man Utd BiH
više...

BROJAČ POSJETA
8295

Powered by Blogger.ba